Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: 18/05/2012

Společnost Unilever se zavazuje chránit vaše soukromí a zajistit ochranu vašich osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké druhy informací shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme.

Čeho se Zásady ochrany osobních údajů týkají?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje shromažďované prostřednictvím těchto webových stránek nebo značkových stránek na platformách třetích osob (např. Facebook nebo YouTube) a aplikací, které jsou používány na uvedených webových stránkách nebo ke kterým je přistupováno prostřednictvím uvedených stránek nebo platforem třetích osob provozovaných společnostmi skupiny Unilever nebo jejich jménem („Stránky Unilever“).

Za ochranu vašich osobních údajů nese odpovědnost ta společnost skupiny Unilever, které náleží Stránky Unilever, jež v danou chvíli navštěvujete. Používáním Stránek Unilever souhlasíte s využíváním vašich osobních údajů příslušnou společností skupiny Unilever v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Informace o tom, která ze společností skupiny Unilever provozuje jednotlivé Stránky Unilever, najdete dále v tomto dokumentu v části Vaše práva a na koho se můžete obrátit.

Pokud nesouhlasíte s využíváním vašich osobních údajů uvedeným způsobem, nepoužívejte prosím Stránky Unilever.

Na co se Zásady osobních údajů nevztahují?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na:

 • informace shromažďované webovými stránkami, platformami a aplikacemi třetích osob („Stránky třetích osob“), které nemáme pod svou kontrolou;
 • informace shromažďované Stránkami třetích osob, ke kterým přistupujete prostřednictvím odkazů na Stránkách Unilever; a
 • bannery, sweepstakes a další reklamní či propagační nástroje a akce, které můžeme sponzorovat nebo kterých se můžeme účastnit na Stránkách třetích osob.
 • Tyto Stránky třetích osob se řídí vlastními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si před používáním Stránek třetích osob přečetli příslušné podmínky.

Je vám méně než 18 let?

Většina Stránek Unilever je navržena a určena pro osoby starší 18 let. V případech, kdy je Stránka Unilever určena k použití osobami mladšími 18 let, budeme od rodiče nebo zákonného zástupce předem požadovat souhlas se shromažďováním osobních údajů, jestliže to vyžadují platné zákony na ochranu osobních údajů či jiné předpisy (věková hranice, do které je požadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, se v jednotlivých zemích liší). Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje o osobě mladší 18 let bez výše uvedeného souhlasu, tyto údaje odstraníme, jakmile to bude možné. Jestliže jste mladší 18 let, ale již jste přesáhli věkovou hranici, do které je ve vaší zemi vyžadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, měli byste si podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů přečíst společně se svým rodičem nebo zákonným zástupcem a ujistit se, že jim oba rozumíte.

Přístup k některým částem Stránek Unilever nebo oprávnění přijímat výhry, vzorky a další odměny mohou být vyhrazeny uživatelům starším 18 let. Vaše osobní údaje můžeme využít k ověření vašeho věku a prosazení dodržování našich věkových zásad.

Jaké informace společnost Unilever shromažďuje?

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí informace nebo části informací, na základě kterých je možné vás identifikovat. Obvykle se jedná o informace, jako například vaše jméno, adresa, přezdívka, profilový obrázek, e-mailová adresa a telefonní číslo, ale může se jednat také o jiné informace, například IP adresu, nákupní zvyklosti, preference a informace o vašem životním stylu, např. zájmech a zálibách. Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat z různých zdrojů, například: přímo od vás, automaticky během vaší návštěvy Stránek Unilever nebo ze zdrojů třetích osob.

Informace, které nám můžete poskytnout přímo

Jestliže nám dobrovolně poskytnete své osobní údaje například při registraci do akcí o ceny nebo jiných soutěží, při přihlášení odběru informací, využívání aplikace, nákupu našich produktů nebo služeb, při vyplnění dotazníku či vložení komentáře nebo dotazu, můžeme shromažďovat informace přímo od vás. Mezi informace, které od vás můžeme shromažďovat přímo, patří vaše:

 • jméno
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • přezdívka
 • telefonní číslo
 • číslo kreditní karty nebo jiné platební údaje
 • věk
 • datum narození
 • pohlaví
 • uživatelem generovaný obsah, příspěvky a další obsah odeslaný na Stránky Unilever
 • informace, které shromažďujeme automaticky při používání Stránek Unilever

Používáme soubory cookie a další nástroje (jako například webové analytické nástroje nebo pixelové značky) k automatickému shromažďování informací o vás během používání Stránek Unilever.

Mezi informace, které můžeme shromažďovat automaticky, patří:

 • informace o typu prohlížeče, který používáte
 • podrobnosti o webových stránkách, které jste navštívili
 • vaše IP adresa
 • hypertextové odkazy, na které jste klikli
 • vaše jméno, profilový obrázek, pohlaví, sítě a jakékoli další informace, které jste se rozhodli sdílet při použití Stránek třetích osob (například při kliknutí na „To se mi líbí“ na Facebooku nebo na „+1“ na Google+)
 • webové stránky, které jste navštívili před vstupem na Stránky Unilever

Další informace o souborech cookie, pixelových značkách a webových analytických nástrojích najdete v dokumentu Zásady používání souborů cookie.

Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů.

Vaše osobní údaje můžeme získávat také z jiných zdrojů, například komerčně dostupných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, organizace agregující data nebo třetí osoby, kterým jste dali svolení ke sdílení svých osobních údajů.

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat z takových zdrojů, patří vaše:

 • jméno
 • adresa
 • věk
 • vaše nákupní zvyklosti
 • preference a informace o vašem životním stylu, například zálibách a zájmech
 • veřejně dostupné informace, jako například obsah generovaný uživatelem, blogy a příspěvky

Jak využíváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje využíváme k těmto účelům:

 • vyhodnocení využívání Stránek Unilever, produktů a služeb
 • analýza efektivity našich reklamních kampaní, soutěží a propagačních akcí
 • personalizace stránek a (anonymnímu a agregovanému) vyhodnocení statistik týkajících se aktivity na webové stránce, např. času, kdy jste stránku navštívili, zda jste na dané stránce poprvé a ze které stránky jste se na ni dostali
 • usnadnění používání Stránek Unilever a lepší uzpůsobení Stránek Unilever, produktů a služeb vašim potřebám a zájmům
 • zrychlení používání Stránek Unilever při dalších návštěvách. Stránka například pozná, že jste již dříve zadali své osobní údaje a nebude je po vás znovu vyžadovat
 • shromažďování informací o zařízení používaném k zobrazování Stránek Unilever. Jedná se například o IP adresu, typ internetového prohlížeče a operačního systému, které budou propojeny s vašimi osobními údaji, abychom zajistili, že se vám se Stránkami Unilever bude pracovat co nejlépe
 • pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, ke kontaktování v souvislosti s výrobky a službami, které by vás mohly zajímat
 • navrhování produktů a služeb (včetně produktů a služeb třetích osob), o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat
 • nabídnutí příležitosti k účasti v soutěži nebo propagační akci
 • poskytnutí produktů nebo služeb, které jste si od nás objednali
 • v souvislosti se soutěžemi nebo propagačními akcemi, kterých se účastníte
 • zasílání informací, produktů nebo vzorků, které jste si vyžádali
 • odpovědi na vaše dotazy nebo komentáře

Přímý marketing

V souvislosti s přímým marketingem vás budeme kontaktovat pouze v případě, že nám k tomu dáte výslovný souhlas nebo jestliže jste si od nás dříve objednali produkt nebo službu, se kterými tento přímý marketing souvisí. Příjem přímého marketingu můžete kdykoli zrušit, přičemž v každém materiálu přímého marketingu, který vám zašleme, budou uvedeny informace a prostředky, jak příjem přímého marketingu odhlásit.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Obecně platí, že vaše osobní údaje nesdílíme s nikým mimo společnosti skupiny Unilever. Další informace o skupině Unilever najdete na webové stránce www.unilever.com/aboutus/. Existuje však několik ověřených třetích osob, se kterými vaše osobní údaje můžeme sdílet.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s těmito subjekty:

 • našimi reklamními agenturami, které nám pomáhají realizovat naše reklamní kampaně a propagační akce a analyzovat jejich efektivitu
 • třetími osobami potřebnými k doručení produktu nebo služby, např. s poštou nebo jiným přepravcem, jenž doručuje produkt, který jste si objednali
 • soudními nebo vládními organizacemi, jestliže v souladu se zákonem požádají o poskytnutí těchto informací
 • pokud k tomu dáte svolení, s třetími osobami, které vám chtějí zasílat informace o svých produktech a službách
 • poskytovateli služeb třetích osob, například společnostmi zajišťujícími pro společnost Unilever zpracování dat
 • poskytovatelům webových analytických nástrojů, například Google nebo Unica

V případě, že sdílíme vaše osobní údaje se třetími osobami, zajišťujeme, aby tyto třetí osoby vaše osobní údaje využívaly výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony a předpisy o ochraně dat.

Kde vaše osobní údaje uchováváme?

Servery hostující Stránky Unilever v Evropském hospodářském prostoru se nacházejí v Irsku. Servery hostující všechny ostatní Stránky Unilever se nacházejí v USA nebo v Tichomořské Asii (Singapuru). Vaše osobní údaje budou uchovávány v jednom z těchto regionů v závislosti na původu Stránek Unilever, které používáte, a budou přeneseny a zpracovány v tomto regionu v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně dat.

Může se stát, že budeme potřebovat přenést vaše osobní údaje do jiného regionu. Souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nám dovolujete uskutečnění takového přenosu (za předpokladu, že tento přenos bude splňovat ustanovení platných zákonů a předpisů o ochraně dat). Měli byste si být vědomi toho, že mnoho zemí nechrání osobní údaje do takové míry, jako je tomu ve vaší zemi. Prohlašujeme však, že kdokoli zpracovává vaše osobní údaje, musí přijmout opatření k ochraně vašich osobních údajů a je oprávněn vaše osobní údaje zpracovat pouze v souladu s pokyny společnosti Unilever.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Přijímáme veškerá opodstatněná bezpečnostní opatření, abychom uchovali vaše osobní údaje v bezpečí, a vyžadujeme od všech třetích osob, které s vašimi osobními údaji zacházejí nebo je pro nás zpracovávají, aby činily totéž. Vaše osobní údaje jsou chráněny proti neautorizovanému přístupu, změnám a zneužití a přístup k nim je povolen jen v nezbytné míře pouze našim zaměstnancům a zástupcům.

Vaše práva a na koho se můžete obrátit

Budete-li mít jakékoli dotazy, komentáře nebo nejasnosti týkající se zacházení s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat prostřednictvím odkazu „Kontaktujte nás“ na Stránce Unilever, ze které jste se dostali na tyto Zásady ochrany osobních údajů. Vaše žádost bude přesměrována na příslušnou společnost skupiny Unilever.

Máte právo sdělit nám:

 • pokud nechcete, abychom vás v budoucnu kontaktovali
 • jestliže byste rádi získali informaci o osobních údajích, které o vás zpracováváme
 • chcete-li opravit, aktualizovat, blokovat, zlikvidovat nebo odstranit své osobní údaje z našich záznamů
 • přejete-li si nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů

Abychom mohli lépe vyřídit váš požadavek, uvádějte prosím své celé jméno a kontaktní údaje.

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit. V tomto případě nahrajeme aktuální verzi Zásad ochrany osobních údajů na Stránky Unilever. Na veškeré změny v těchto materiálech vás přiměřeným způsobem upozorníme. Doporučujeme, abyste naše stránky často navštěvovali – zajistíte tak, že budete informováni o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje využíváme.

Další Zásady ochrany osobních údajů společnosti Unilever

Na Stránkách Unilever mohou probíhat určité kampaně nebo propagační akce, které se kromě těchto Zásad ochrany osobních údajů řídí zásadami ochrany osobních údajů specifickými pro danou kampaň či akci. Doporučujeme vám přečíst si tyto dodatečné podmínky a zásady ještě před tím, než se dané kampaně nebo propagační akce zúčastníte, neboť se jimi budete muset v případě zapojení do kampaně či akce řídit. Veškeré dodatečné zásady ochrany osobních údajů budou dostupné na viditelném místě na příslušné Stránce Unilever.